Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy (Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem)

- Na MadamLili Design GmbH, Joachim-Friedrich-Str. 42, 10711 Berlin, e-mail [email protected]:

- Niniejszym Ja / My (*) wycofuje się z mojej / naszej (*) umowy zawartej na zakup następujących towarów () / świadczenia następującej usługi ()

- Data zamówienia (*) / odbioru (*)

- Imię i nazwisko / konsument)

- Adres / konsumenta (-ów)

- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko dla wiadomości na papierze)

- Data (*) Niepotrzebne skreślić.